rondje

BSO SAAM is een heerlijke plek voor kinderen die na school en in vakanties willen spelen in een groene omgeving. Waar buitenspelen natuurlijk voelt en binnen spelen altijd mogelijk is. Buitenschoolse opvang maar dan net een beetje anders…

Buiten&Bewegen
Sport&Spel
Ontmoeten&Ontspanning

BSO SAAM is een kleinschalige organisatie, met veel oog en persoonlijke aandacht voor kinderen en hun ouders/verzorgers. We hebben een informele cultuur en maken altijd tijd voor een goed gesprek. Onze flexibele grondhouding maakt dat we altijd denken in oplossingen. Als het kan is ons antwoord altijd JA!

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Ons pedagogisch hart heeft altijd bij kinderen in de basisschoolleeftijd gelegen. Vanuit een gezamenlijke pedagogische visie en betrokkenheid bij kinderen zijn we een samenwerking gestart: BSO SAAM. Daar zien wij ieder kind graag!

Wij zijn Mireille Bleeker en Trudy Stoeldraaijers. We combineren jarenlange pedagogische ervaring graag met vernieuwende ideeën ten aanzien van buitenschoolse opvang. Wij vinden dat kinderen na een dag op school heel veel ruimte moeten krijgen om zich fysiek te kunnen ontspannen. Op een plek waar ze andere kinderen kunnen ontmoeten en waar ze zich vrij voelen om veel eigen ideeën vorm te geven. Want bij BSO SAAM doen we het samen!

jongetje-goal

BSO SAAM & UNA, een topteam

BSO SAAM biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar op een unieke locatie in het centrum van Zeelst aan de Sportlaan 3 in Veldhoven.

Voetbalvereniging UNA heeft haar deuren gastvrij geopend voor de samenwerking met BSO SAAM. De locatie nodigt kinderen uit om buiten te bewegen door middel van sport en spel waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan. Maar binnen even een boek lezen of een tekening maken kan natuurlijk ook!

Het is niet nodig om lid te zijn van voetbalvereniging UNA om gebruik te maken van BSO SAAM. Maar is uw kind lid en bij BSO SAAM op een trainingsavond, dan zorgen wij dat uw kind – na een kleine maaltijd – op tijd op het veld staat!

Missie & Visie

Missie
BSO SAAM wil dat kinderen liefdevol en kansrijk opgroeien. Wij willen kinderen een omgeving bieden waar ze zich veilig voelen en waar ontwikkelen vanzelf gaat, omdat je je prettig, zelfverzekerd en beschermd voelt. Een omgeving waar kinderen durven te proberen, omdat fouten maken niet bestaat.

Visie
BSO SAAM wil kinderen, een ruimte geven buiten school en (direct) bij een sportclub zodat buiten zijn, bewegen, sporten en spelen laagdrempelig mogelijk is en waar verrijking van competenties vaak gepaard gaat met fysiek bezig zijn. Ontmoeting en ontspanning tijdens sport- en spel in de buitenlucht staan centraal bij BSO SAAM.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is een beknopte weergave van onze brede kijk op kinderen in zijn algemeenheid en het werken in de buitenschoolse opvang in het bijzonder. We hechten eraan om specifiek te benoemen dat kinderen en situaties zich niet in een beleidsplan laten vangen.

We willen echter richting geven aan onze visie op kinderen en transparant zijn over ons eigen handelen zodat kinderen en ouders weten wat ze van ons kunnen verwachten. Hierin kunt u ook veel praktische informatie nalezen ten aanzien van veel (pedagogische) onderwerpen en wat u moet doen als u onverhoopt niet tevreden bent.

pexels-allan-mas-5622982

Veiligheid en Gezondheid

BSO SAAM is in het bezit van beleid ten aanzien van Veiligheid & Gezondheid dat is gericht op een veilige en gezonde omgeving voor kinderen, medewerkers en bezoekers.

Indien nodig evalueert BSO SAAM risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid en voert indien nodig en waar mogelijk verbeteringen door. Mocht u inzage wensen ten aanzien van het beleid Veiligheid & Gezondheid en de volledige risico-inventarisatie, dan kunt u dit bij ons aanvragen. Wij helpen u dan graag verder.

Specialisten kijken met ons mee

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bezoekt BSO SAAM jaarlijks voor wat betreft naleving brandveiligheid. Daarnaast worden alle medewerkers van BSO SAAM ook eenmaal per jaar pedagogisch gecoacht. Nieuwe inzichten worden meegenomen in de actuele werkwijze.

BSO SAAM wordt jaarlijks ook gecontroleerd door de GGD en de bevindingen worden voor u geregistreerd. Wilt u deze rapportage nalezen?

Het tarief, helder en inclusief

Hoeveel u betaalt voor buitenschoolse opvang, is afhankelijk van het eigen inkomen en hoeveel kinderen uit uw gezin naar BSO SAAM komen. U betaalt namelijk het brutobedrag en ontvangt een inkomensafhankelijk bijdrage terug van de overheid. Voor het tweede en volgend kind krijgt u in de meeste gevallen een hoger bedrag terug. Wilt u weten hoeveel u gaat betalen, gebruik dan de kinderopvangtoeslagtabel of maak een proefberekening.

Het tarief voor buitenschoolse opvang bij BSO SAAM is voor 2024 (van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024) als volgt:

Aantal (mid)dagen

1 middag in schoolweken en 1 hele dag in schoolvakanties op maandag, dinsdag, woensdag kort of donderdag

Uren per maand

23,83 uren

Bruto uurtarief in euro

€9,04

Bruto maandbedrag in euro

€215,42

1 middag in schoolweken en 1 hele dag in schoolvakanties op woensdag lang

32,17 uren

€9,04

€290,82

Vervoer, eten en drinken, extra (sport-) activiteiten, workshops, uitstapjes tijdens school- en vakantieweken is inbegrepen. Ook tijdens studiedagen is uw kind welkom.

De kleine lettertjes groots toegelicht